Vrienden van de Avontuur

Niemand kan zonder vrienden….ook wij niet.

Wat zijn de vrienden van de Avontuur?

Vrienden van de Avontuur steunen ons jaarlijks met een financiële bijdrage. Dat geld wordt, naast de inkomsten uit vaartochten met groepen, gebruikt om de Avontuur in de vaart te houden. Het in de vaart houden van de Avontuur is een kostbare zaak. De vaste lasten zoals verzekering, rente en aflossing van de hypotheek, de ligplaats in de haven en de kosten van energie zijn hoog. In het onderhoud, reparaties of vernieuwingen en de noodzakelijke keuringen gaat eveneens veel geld zitten. Gelukkig hebben we nauwelijks kosten voor uurlonen omdat een  enthousiaste groep vrijwilligers wekelijks alle noodzakelijke klussen voor hun rekening nemen.  

Wat doen wij voor onze Vrienden?

  • Via de e-mail krijgt u jaarlijks 6 nieuwsbrieven met veel informatie over de belevenissen en het wel en wee van de Avontuur
  • Elke jaar krijgt u een uitnodiging om gratis mee te gaan op de Vriendentocht. De datum wordt vermeld in de nieuwsbrief en u krijgt persoonlijk een uitnodiging
  • Als u zelf een tocht organiseert krijgt u bij een boeking 5% korting op de gepubliceerde vaarprijzen
  • U heeft voorrang bij de inschrijving voor tochten die we zelf organiseren

Wordt u ook vriend van de Avontuur?

Dat kan. Het betreft een vrijwillige bijdrage van minimaal € 30 per jaar. Aanmeldingen of vragen kunt u sturen naar Job van Weele e-mail: j.van.weele@hetnet.nl

Omdat de Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur een ANBI status cultuur heeft, kunt u onder bepaalde voorwaarden de bijdrage aftrekken van de belasting. Als u zich aanmeldt vragen we uw e-mail adres, uw telefoonnummer en uw adresgegevens.

Wij hopen op veel aanmeldingen want Vrienden maken het verschil!