De Stichting 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is men op zoek gegaan naar een typisch Zeeuwse klipper, met als doel deze toe te voegen aan het Zeeuws maritiem erfgoed. Er werd via de radio een oproep gedaan of er nog ergens zo’n schip te koop lag. Na een aantal reacties kwam men bij de “Avontuur” terecht. Een grote Zeeuwse klipper, echter verbouwd tot motorschip, maar wel in goede staat.

Men besloot tot aankoop en in 1983 werd ze van de slopershamer gered door een tweetal Zeeuwen namelijk de heren Guus van Hecke en Rien van Boven, beiden uit Goes. De “Avontuur” werd ondergebracht in de Stichting Zeeuwse klipper “Avontuur”. De doelstelling van de Stichting is: het restaureren en in de vaart houden van deze Zeeuwse tweemastklipper. Daarnaast de betekenis en de geschiedenis van de zeilende binnenvaart in het algemeen en de “Avontuur” in het bijzonder uit te dragen aan het publiek. Medio 2011 is de geschiedenis van de “Avontuur” dan ook in boekvorm uitgegeven.

wFOTO2

De stichting heeft een ANBI status cultuur. Met minimale middelen en oneindig veel doorzettingsvermogen is het schip gaandeweg verbouwd tot zij haar oorspronkelijke uiterlijk heeft teruggekregen en benedendeks gastvrijheid kan bieden aan gasten voor dagtochten en overnachtingen. De Stichting is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit zo’n 40 personen. Middels opbrengsten uit verhuur, sponsoring, fondsen en subsidies wordt getracht het schip verder te restaureren naar een zo authentiek mogelijke staat.

Vanuit de doelstellingen van de Stichting verkennen wij de horizon en wordt de focus o.a. gelegd op cultuureducatie.  Hierbij is het van belang dat jongeren actief kunnen blijven of gaan deelnemen aan de Zeeuwse samenleving en kennis dragen van het verleden. Het past binnen de visie van de “Avontuur” om zich blijvend in te zetten voor het vergroten van de samenwerking met scholen en culturele instellingen en de verankering van die samenwerking in netwerken.

Mensen voelen zich door het culturele erfgoed en haar verhalen verbonden met het verleden. Ze genieten van de schoonheid van het schip en de omgeving waarin de “Avontuur” zich beweegt. De thuishaven van de “Avontuur” is Goes, op korte vaarafstand van het Nationale Park Oosterschelde. Hierdoor (ver)bindt de “Avontuur” cultuur en natuur met elkaar.

Het Bestuur van de Stichting Zeeuwse Klipper “Avontuur” heeft o.a. als taak om te zorgen voor voldoende (financiële) middelen voor de instandhouding van de “Avontuur”. Het is belangrijk om de “Avontuur” als Erfgoed te behouden.  Zodat het mogelijk is om ook in de volgende decennia te genieten van deze Zeeuwse Klipper.