Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur
KvK   : 41113819
Bank : NL13RABO0373930844
BTW :  006850352B01
ANBI:  RSIN 6850352

De Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur heeft een culturele ANBI status onder nummer: RSIN 6850352. Giften kunnen, onder voorwaarden, als aftrekpost worden opgevoerd voor de belasting.

Secretariaat:      [ niet voor boekingen ]
Karremansweidjes 51
4464 JG Goes
secretaris@avontuurgoes.nl

Penningmeester:
penningmeester@avontuurgoes.nl

Voorzitter:
voorzitter@avontuurgoes.nl

Boekingen
Voor vrijblijvende aanvragen / opties zie startpagina onder het kopje boekingen

Voor alle andere vragen uitsluitend via mailadres 
Jaap Baaijens   coördinator vaartochten Avontuur
 reserveringen@avontuurgoes.nl 
 

Ligplaats
De Zeeuwse klipper Avontuur ligt in de houthaven aan de Houtkade 22 te Goes.