Ons Vaargebied

Het vaargebied van de Avontuur beslaat de driehoek Vlissingen – Rotterdam – Antwerpen. De wateren die het schip vanouds doorkruist, de Zeeuwse stromen, vormen een uniek vaargebied.

Zeeland dankt zijn speciale karakter aan het eeuwenoude proces van veroveren en prijsgeven van land. Ook nu nog zijn de sporen van de strijd terug te vinden in de historische havenstadjes, zoals bijvoorbeeld Zierikzee en Veere, waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan.

Zeeuwse deltavaargebiedG

De Zeeuwse Delta is één van de mooiste watersportgebieden van ons land. Het water is er schoon en eb en vloed houden de uitgestrekte kreken en schorren in stand, waar duizenden watervogels hun voedsel vinden.

De Zeeuwse stromen bieden ongekende mogelijkheden voor zeilers, vissers en duikers.
Zeeland doorkruisen met de Avontuur betekent een onvergetelijke vakantie op een onvergelijkbare manier.
Waar vind je nog zoveel rust en stilte als op het water, genietend van de zeehonden en het geluid van het kabbelende water tegen het schip? Het gieren van de wind langs de zeilen en het krijsen van de meeuwen?

Oosterschelde

De Oosterschelde is als natuurreservaat met vele vogels, zeehonden en bruinvissen een prachtig gebied om te varen. Via de Oosterschelde bestaat tevens de mogelijkheid om de monumentale havenstad Zierikzee te bezoeken.

Westerschelde

De Westerschelde is een open zeearm (naar de Noordzee) met drukke zeevaart. Met de Avontuur is het mogelijk om via de Westerschelde onder andere de Vlaamse stad Antwerpen aan te doen.

Grevelingen en Haringvliet

De Grevelingen en het Haringvliet zijn voormalige zeearmen die nu zijn ingedamd. De Grevelingen en ook de Oosterschelde hebben een prachtige onderwater fauna die het gebied ideaal maken om te duiken.

VOC havens Veere en Middelburg

Een bezoek aan de twee oude VOC-havens Veere en Middelburg via het Veerse Meer is zeker aan te bevelen.

Sail Amsterdam en Vlissingen

Ook bij maritieme evenementen zoals Sail Vlissingen, Sail Amsterdam, Sail Antwerpen, VOC-herdenkingsdagen te Middelburg zijn we doorgaans aanwezig.