Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur


Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat dit prachtige varende monument regelmatig op het kanaal van Goes en de Oosterschelde te zien is.

 

Vrijwilligers

In totaal zijn er zo’n 40 vrijwilligers in touw om de Avontuur in de vaart te houden. Zij leveren hun bijdrage als bemanningslid, in het onderhoud, in de catering, in werkgroepen of in het bestuur. Een aantal vrijwilligers is zelfs actief op meerdere vlakken. En dat onder aanmoediging van ruim 200  “Vrienden van de Avontuur”.

Vrienden van de Avontuur

Vrienden van de Avontuur zijn mensen die de Avontuur een warm hart toedragen. Zij helpen, met een vrijwillige financiële bijdrage van minimaal € 30 per jaar, de Avontuur in de vaart te houden. In ruil daarvoor krijgen zij o.a. 6 nieuwsbrieven per jaar, informatie over alle tochten die we zelf organiseren,  een uitnodiging voor de jaarlijkse (gratis) vriendentocht en korting als ze zelf iets willen organiseren.

 

Spannende jaren

2019 en 2020 waren erg spannende jaren toen bleek dat de Avontuur zou worden afgekeurd en niet meer zou mogen varen. De oorzaak was het vlak van het schip (de bodem) Die bleek niet meer betrouwbaar. Het toenmalige bestuur zag echter na gedegen onderzoek mogelijkheden om de Avontuur te redden van de sloop.

 

Enorme kosten

Er was ongeveer € 185.000 nodig om een nieuw vlak te kunnen realiseren. De Provincie, Gemeente Goes, enkele stichtingen en particulieren brachten voldoende subsidie gelden in, om de renovatie- werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Een gespecialiseerde werf in Harlingen heeft het werk uitgevoerd.

 

Voorbereiding

Om de bodem van het schip te kunnen vernieuwen hebben de vrijwilligers eerst het hele interieur eruit gehaald evenals 15.000 kg ballast (betonnen elementen van zo’n 80 kg per stuk) Na het vernieuwen van de bodem kwam de Avontuur begin 2020 weer terug in Goes. Daar is door de vrijwilligers begonnen met het terugplaatsen van de 15.000 kg ballast.

 

Nieuw interieur

Om het interieur te kunnen vernieuwen was niet meer voldoende geld beschikbaar. Drie vrijwilligers en een bevriende stichting brachten samen € 29.000 aan renteloze leningen in, zodat de afbouw en herinrichting kon starten.

 

Keuring

De noodzakelijke keuring van de Avontuur bracht nog een aantal zaken aan het licht die moesten worden aangepakt alvorens het zo begeerde certificaat zou worden afgegeven. Opnieuw hebben de vrijwilligers er de schouders onder gezet. Vanuit de vrijwilligers, de vrienden van de Avontuur en enkele bedrijven kwam nog eens € 8000 aan schenkingen binnen. Daarmee zijn de geconstateerde afwijkingen succesvol aangepakt.

 

Weer in de vaart

In mei 2020 werd het zo felbegeerde certificaat afgegeven en was de Avontuur weer beschikbaar voor tochten op de Zeeuwse wateren. Vanaf die tijd is het opnieuw mogelijk om de Avontuur te huren voor tochten. Die huurinkomsten zijn cruciaal en vormen de grootste bron van inkomsten.

 

Groter publiek

Naast bedrijven en particulieren die de Avontuur huren, wilden we meer mensen de gelegenheid bieden om te kunnen genieten van de vernieuwde Avontuur. Vanaf 2020 zijn er daarom ook tochten georganiseerd voor opstappers, waardoor nog meer mensen de mogelijkheid kregen om mee te gaan. De zeehondentochten waren een succes evenals de meerdaagse tochten.  Door hulp van de Stichting Boone werd het mogelijk een nieuwe loopbrug te maken waardoor het makkelijker werd voor oudere en minder mobiele mensen om veiliger aan- en van boord te gaan.

 

Dank aan de vrijwilligers

Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de geweldige inzet van de vrijwilligers. Alle vrijwilligers werken aan de Avontuur zonder enige vergoeding. Sterker nog, vaak brengen ze, voor eigen rekening, materialen of gereedschappen mee.

 

Enorm trots

Het mag duidelijk zijn dat we enorm trots zijn op al die vrijwilligers. Zonder deze toppers was de Avontuur op de sloop beland. Dankzij hun enorme inzet is dat voorkomen en is de Avontuur tussen half april en half oktober wekelijks meerdere keren te zien op het kanaal van Goes en de Zeeuwse wateren.