Stichting Zeeuwse Klipper Avontuur
KvK   : 41113819
Bank : NL13RABO0373930844
BTW :  006850352B01

De Stichting heeft een culturele ANBI status. Giften kunnen als aftrekpost worden opgevoerd voor de belasting.

Secretariaat:      [ niet voor boekingen ]
Koos Vorrinkstraat 53
4463 TX Goes
secretaris@avontuurgoes.nl

penningmeester:

penningmeester@avontuurgoes.nl

 

Boekingen
vrijblijvende aanvragen / opties via de site onder
boekingen

Voor alle andere vragen uitsluitend via onderstaande mailadressen
Jaap Baaijens   of   Ted van Sisseren  coördinatoren vaartochten.
jbmailgoes@zeelandnet.nl of tvansisseren@hotmail.com
 

Locatie
Zeeuwse klipper Avontuur ligt in de houthaven aan de Houtkade 22 te Goes.